Lượt truy cập: 14480720
Người online: 15

Họ và tên: Lê Thành Long

Tên thường gọi: Lê Thành Long

Ngày sinh: 23/9/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Nơi làm việc: Bộ Tư pháp

Ngày vào đảng: 6/4/1991

Đoàn ĐBQH: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không