Lượt truy cập: 14628894
Người online: 107

Họ và tên: Nguyễn Văn Luật

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Luật

Ngày sinh: 25/2/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 28/8/1986

Đoàn ĐBQH: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không