Lượt truy cập: 14266127
Người online: 66

Họ và tên: Bùi Đặng Dũng

Tên thường gọi: Bùi Đặng Dũng

Ngày sinh: 20/10/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Chilê

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 30/6/1983

Đoàn ĐBQH: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không