Lượt truy cập: 12703401
Người online: 179

Họ và tên: Danh Út

Tên thường gọi: Danh Út

Ngày sinh: 19/3/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Khmer(Khơ-me)

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp , Kiên Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Dân tộc

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, 37 Hùng Vương, TP. Hà Nội

Ngày vào đảng: 20/3/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: IX,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không