Lượt truy cập: 12629052
Người online: 111

Họ và tên: Võ Ngọc Thứ

Tên thường gọi: Võ Ngọc Thứ

Ngày sinh: 28/8/1961

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao , Kiên Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, tài chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Ngày vào đảng: 24/12/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không