Lượt truy cập: 12629040
Người online: 116

Họ và tên: Trần Minh Thống

Tên thường gọi: Trần Minh Thống

Ngày sinh: 20/2/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận , Kiên Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XIII tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang

Ngày vào đảng: 13/2/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không