Lượt truy cập: 12626185
Người online: 195

Họ và tên: Trần Văn Huynh

Tên thường gọi: Trần Văn Huynh

Ngày sinh: 10/1/1952

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Đạo Cao Đài

Quê quán: Xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao , Kiên Giang

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Đông y

Nghề nghiệp, chức vụ : Lương y, Chức sắc Chánh phối sư, Cao đài Bạch y, Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Bạch Y

Nơi làm việc: Hội thánh Cao đài Bạch y

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh