Lượt truy cập: 12652091
Người online: 84

Họ và tên: Bùi Đặng Dũng

Tên thường gọi: Bùi Đặng Dũng

Ngày sinh: 20/10/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ma rốc

Nơi làm việc: Uỷ ban Tài chính-Ngân sách 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 30/6/1983

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không