Lượt truy cập: 12703359
Người online: 166

Họ và tên: Nguyễn Văn Luật

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Luật

Ngày sinh: 25/2/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Tư pháp

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 28/8/1986

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không