Lượt truy cập: 13954920
Người online: 125

Họ và tên: Nguyễn Thanh Nghị

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Nghị

Ngày sinh: 12/8/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Xây dựng

Ngày vào đảng: 26/1/1999

Đoàn ĐBQH: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không