Lượt truy cập: 14635432
Người online: 210

Họ và tên: Nguyễn Thanh Nghị

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Nghị

Ngày sinh: 12/8/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Xây dựng

Ngày vào đảng: 26/1/1999

Đoàn ĐBQH: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không