Lượt truy cập: 14626402
Người online: 73

Họ và tên: Trần Văn Huynh

Tên thường gọi: Huệ Tín

Ngày sinh: 10/1/1952

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao , Kiên Giang

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Đông y

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tu sỹ, Lương y, Chánh Phối sư, Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Bạch Y, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội thánh Cao Đài Bạch Y

Đoàn ĐBQH: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011