Lượt truy cập: 14265785
Người online: 166

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Bé

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Kim Bé

Ngày sinh: 10/9/1968

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận , Kiên Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang

Ngày vào đảng: 3/1/1994

Đoàn ĐBQH: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011