Lượt truy cập: 14265706
Người online: 166

Họ và tên: Đỗ Ngọc Thịnh

Tên thường gọi: Đỗ Ngọc Thịnh

Ngày sinh: 10/1/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Võ Cường, thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ủy viên Ủy pháp Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ngày vào đảng: 27/12/1999

Đoàn ĐBQH: Khánh Hoà

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không