Lượt truy cập: 14862282
Người online: 87

Họ và tên: Nguyễn Khắc Định

Tên thường gọi: Nguyễn Khắc Định

Ngày sinh: 3/1/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Braxin

Nơi làm việc: Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa

Ngày vào đảng: 20/5/1987

Đoàn ĐBQH: Khánh Hoà

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không