Lượt truy cập: 12705256
Người online: 124

Họ và tên: Lê Tuấn Tứ

Tên thường gọi: Lê Tuấn Tứ

Ngày sinh: 9/9/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Cử nhân Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Ngày vào đảng: 11/7/1991

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không