Lượt truy cập: 12703301
Người online: 108

Họ và tên: Nguyễn Tấn Tuân

Tên thường gọi: Nguyễn Tấn Tuân

Ngày sinh: 1/6/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Quang, huyện Ninh Hòa , Khánh Hoà

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa

Ngày vào đảng: 1/3/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp huyện (1994-1999)