Lượt truy cập: 12705238
Người online: 105

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Nhung

Ngày sinh: 20/5/1962

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên BCHTW Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa

Ngày vào đảng: 6/9/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không