Lượt truy cập: 12640335
Người online: 191

Họ và tên: Lê Minh Hiền

Tên thường gọi: Lê Minh Hiền

Ngày sinh: 21/7/1963

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Số 1 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày vào đảng: 6/1/1993

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không