Lượt truy cập: 12705319
Người online: 129

Họ và tên: Vũ Viết Ngoạn

Tên thường gọi: Vũ Viết Ngoạn

Ngày sinh: 6/5/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Nguyễn Trãi, quận Đống Đa , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Tài chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban giám sát tài chính quốc gia

Ngày vào đảng: 1/7/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không