Lượt truy cập: 12655476
Người online: 93

Họ và tên: Lê Hữu Đức

Tên thường gọi: Lê Hữu Đức

Ngày sinh: 14/2/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Quốc phòng - Số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 10/8/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không