Lượt truy cập: 12652842
Người online: 252

Họ và tên: Đặng Đình Luyến

Tên thường gọi: Đặng Đình Luyến

Ngày sinh: 3/3/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/6/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không