Lượt truy cập: 14862182
Người online: 87

Họ và tên: Lê Xuân Thân

Tên thường gọi: Lê Xuân Thân

Ngày sinh: 2/5/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa , Khánh Hoà

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ngày vào đảng: 15/4/1983

Đoàn ĐBQH: Khánh Hoà

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 1999-2004 (khóa III); 2004-2011 (khóa IV); 2011-2016 (khóa V)