Lượt truy cập: 14628755
Người online: 127

Họ và tên: Lê Tuấn Tứ

Tên thường gọi: Lê Tuấn Tứ

Ngày sinh: 9/9/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Ngày vào đảng: 11/7/1991

Đoàn ĐBQH: Khánh Hoà

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không