Lượt truy cập: 14107102
Người online: 149

Họ và tên: Trần Ngọc Khánh

Tên thường gọi: Trần Ngọc Khánh

Ngày sinh: 14/11/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa , Khánh Hoà

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Đại học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và an ninh

Ngày vào đảng: 5/7/1986

Đoàn ĐBQH: Khánh Hoà

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016

Phụ chú: Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân