Lượt truy cập: 14266688
Người online: 87

Họ và tên: Lữ Thanh Hải

Tên thường gọi: Lữ Thanh Hải

Ngày sinh: 21/7/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhơn Phúc, huyện An Nhơn , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; Ủy viên Ban thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa

Ngày vào đảng: 25/8/1999

Đoàn ĐBQH: Khánh Hoà

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không