Lượt truy cập: 14265601
Người online: 133

Họ và tên: Quách Thế Tản

Tên thường gọi: Quách Thế Tản

Ngày sinh: 7/5/1949

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trung Bì, huyện Kim Bôi , Hoà Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Tổng hợp Bucarest-Rumani

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội khuyến học tỉnh Hòa Bình

Ngày vào đảng: 9/7/1967

Đoàn ĐBQH: Hoà Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Hà Sơn Bình và Hòa Bình: khóa XI (nhiệm kỳ 1989-1994), khóa XII (1994-1999), khóa XIII (1999-2004)