Lượt truy cập: 13613923
Người online: 95

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh: 2/10/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Canada

Nơi làm việc: Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 7/10/2002

Đoàn ĐBQH: Hoà Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không