Lượt truy cập: 12646172
Người online: 137

Họ và tên: Bùi Văn Tỉnh

Tên thường gọi: Bùi Văn Tỉnh

Ngày sinh: 12/5/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Địch Giáo, huyện Tân Lạc , Hoà Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hòa Bình

Nơi làm việc: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Ngày vào đảng: 6/8/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV