Lượt truy cập: 12629086
Người online: 130

Họ và tên: Bạch Thị Hương Thủy

Tên thường gọi: Bạch Thị Hương Thủy

Ngày sinh: 29/8/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi , Hoà Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Chuyên viên Phòng Tổ chức - Cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình

Nơi làm việc: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình

Ngày vào đảng: 19/7/2005

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không