Lượt truy cập: 12640695
Người online: 325

Họ và tên: Nguyễn Cao Sơn

Tên thường gọi: Nguyễn Cao Sơn

Ngày sinh: 9/5/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương , Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Hội đồng trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình khóa I, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 29/8/2013

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không