Lượt truy cập: 12705250
Người online: 118

Họ và tên: Đinh Thế Huynh

Tên thường gọi: Đinh Thế Huynh

Ngày sinh: 15/5/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Báo chí

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Trung ương, 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 8/8/1974

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không