Lượt truy cập: 14550591
Người online: 104

Họ và tên: Bạch Thị Hương Thủy

Tên thường gọi: Bạch Thị Hương Thủy

Ngày sinh: 29/8/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi , Hoà Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình

Ngày vào đảng: 19/7/2005

Đoàn ĐBQH: Hoà Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không