Lượt truy cập: 14475433
Người online: 152

Họ và tên: Nguyễn Tiến Sinh

Tên thường gọi: Nguyễn Tiến Sinh

Ngày sinh: 12/11/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xóm Gò Mè, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn , Hoà Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đòan đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

Ngày vào đảng: 12/8/1990

Đoàn ĐBQH: Hoà Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện nhiệm kỳ 1999-2004