Lượt truy cập: 14107023
Người online: 94

Họ và tên: Trần Đăng Ninh

Tên thường gọi: Trần Đăng Ninh

Ngày sinh: 2/10/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Bồi, huyện Kiến Xương , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hòa Bình

Ngày vào đảng: 2/6/2000

Đoàn ĐBQH: Hoà Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011-2016