Lượt truy cập: 14862180
Người online: 86

Họ và tên: Bùi Thu Hằng

Tên thường gọi: Bùi Thu Hằng

Ngày sinh: 1/2/1971

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trung Bì, huyện Kim Bôi , Hoà Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình kiêm Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

Ngày vào đảng: 23/4/2002

Đoàn ĐBQH: Hoà Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 1999-2004