Lượt truy cập: 14266144
Người online: 65

Họ và tên: Trần Hồng Hà

Tên thường gọi: Trần Hồng Hà

Ngày sinh: 19/4/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Kim Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Tổ chức, quản lý khai thác khoáng sản, Đại học Mỏ Mátxcơva

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nơi làm việc: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày vào đảng: 24/7/1990

Đoàn ĐBQH: Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không