Lượt truy cập: 12639348
Người online: 87

Họ và tên: Nguyễn Thị Bạch Ngân

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Bạch Ngân

Ngày sinh: 10/2/1964

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường 2, Thành phố Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày vào đảng: 19/5/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND Thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016