Lượt truy cập: 12629106
Người online: 134

Họ và tên: Phạm Quang Khải

Tên thường gọi: Phạm Quang Khải

Ngày sinh: 4/11/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa , Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

Ngày vào đảng: 11/11/1975

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Nghỉ hưu từ ngày 01/12/2014 theo Quyết định số 1408-QĐNS/TW ngày 01/12/2014