Lượt truy cập: 12655459
Người online: 85

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiến

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Hiến

Ngày sinh: 19/8/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Quyền Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày vào đảng: 2/1/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không