Lượt truy cập: 12652823
Người online: 246

Họ và tên: Lê Thị Công

Tên thường gọi: Lê Thị Công

Ngày sinh: 8/3/1964

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ , Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nơi làm việc: Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày vào đảng: 22/1/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không