Lượt truy cập: 14266662
Người online: 74

Họ và tên: Dương Tấn Quân

Tên thường gọi: Dương Tấn Quân

Ngày sinh: 21/10/1985

Giới tính: Nam

Dân tộc: Chơ-ro

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành , Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình độ chuyên môn: Đại học Y khoa (Bác sĩ đa khoa)

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày vào đảng: 10/10/2014

Đoàn ĐBQH: Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không