Lượt truy cập: 14266715
Người online: 68

Họ và tên: Dương Minh Tuấn

Tên thường gọi: Dương Minh Tuấn

Ngày sinh: 24/11/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Long Điền, huyện Long Điền , Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày vào đảng: 19/5/2003

Đoàn ĐBQH: Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa III nhiệm kỳ 1999 - 2004, khóa IV nhiệm kỳ 2004 - 2011, khóa V nhiệm kỳ 2011 - 2016