Lượt truy cập: 14266730
Người online: 69

Họ và tên: Nguyễn Thị Yến

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Yến

Ngày sinh: 14/8/1965

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa , Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày vào đảng: 5/10/1993

Đoàn ĐBQH: Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016