Lượt truy cập: 14098357
Người online: 88

Họ và tên: Nguyễn Thiện Nhân

Tên thường gọi: Nguyễn Thiện Nhân

Ngày sinh: 12/6/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Trường, huyện Càng Long , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư Kinh tế, Tiến sĩ điều khiển học, Thạc sĩ Quản lý hành chính công

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị,Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 4/1/1980

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không