Lượt truy cập: 14094787
Người online: 74

Họ và tên: Nguyễn Minh Hoàng

Tên thường gọi: Nguyễn Minh Hoàng

Ngày sinh: 16/5/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thiếu tướng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/12/1983

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2000 - 2005