Lượt truy cập: 13177994
Người online: 299

Họ và tên: Nguyễn Minh Hoàng

Tên thường gọi: Nguyễn Minh Hoàng

Ngày sinh: 16/5/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quân khu 7, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Quân khu 7

Ngày vào đảng: 1/12/1983

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không