Lượt truy cập: 14266137
Người online: 64

Họ và tên: Lê Minh Trí

Tên thường gọi: Lê Minh Trí

Ngày sinh: 1/11/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Nơi làm việc: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày vào đảng: 6/7/1984

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004-2009