Lượt truy cập: 14628945
Người online: 131

Họ và tên: Trần Đại Quang

Tên thường gọi: Trần Đại Quang

Ngày sinh: 12/10/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Nơi làm việc: Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày vào đảng: 26/7/1980

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Đã từ trần ngày 21/9/2018.