Lượt truy cập: 14862208
Người online: 104

Họ và tên: Phan Thanh Bình

Tên thường gọi: Phan Thanh Bình

Ngày sinh: 10/4/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Phú, thị xã Tân Châu , An Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Vật liệu, Kỹ sư hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Italia

Nơi làm việc: Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Ngày vào đảng: 25/2/1984

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không