Lượt truy cập: 14107122
Người online: 146

Họ và tên: Nguyễn Phước Lộc

Tên thường gọi: Nguyễn Phước Lộc

Ngày sinh: 31/1/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận , Kiên Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Ủy ban Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp

Nơi làm việc: Ban Dân vận Trung ương

Ngày vào đảng: 19/12/1996

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 1999-2004

Phụ chú: Quyết định số 866-QĐNS/TW ngày 18/9/2018