Lượt truy cập: 14266727
Người online: 71

Họ và tên: Nguyễn Minh Đức

Tên thường gọi: Nguyễn Minh Đức

Ngày sinh: 19/7/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản , Nam Định

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 28/1/1994

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không